Coaching dla firm

Oferta dla kadry zarządzającej

Coaching dla firm to w dzisiejszych czasach rozwój pracowników, kadry zarządzającej, zwiększenie produktywności i poprawa atmosfery w miejscu pracy, które są kluczowymi elementami mającymi wpływ na działalność operacyjną i jej wyniki w firmie. Trajektorie rozwojowe, plany strategiczne determinują sukces, ale to ludzie, ich satysfakcja i poczucie spełnienia są podstawowym zasobem determinującym powodzenie przedsiębiorstwa. Istnieje założenie, że w każdej korporacji mają miejsce niewykorzystane w pełni zdolności produkcyjne w zasobach ludzkich.

Badania pokazują, że nie ma możliwości skupienia się jedynie na wysokiej produktywności bez utrzymania wysokiego nastawienia, co dowodzi, że organizacja, która dba o wzrost kompetencji zespołowych, wpływa na nastawienie, a w konsekwencji na produktywność zespołu, lepsze wyniki i to wpisuje się w sukces w organizacji.