Executive career coaching

Executive career coaching

Executive career coaching to coaching dla kadry zarządzającej. Oferta ta skierowana jest do osób zajmujących stanowiska wyższego szczebla, chcących poprawić jakość swojej pracy, bądź ambitnie dążących do rozwoju i pragnących wprowadzić zmiany w swoim obszarze zawodowym.