Coaching zespołów

Coaching zespołów

Coaching zespołowy to proces budowania, wzmacniania współpracującej gruby ludzi w realizacji ich celów, jak również proces doskonalenia kompetencji, które następnie mają wpływ na rozwój ich samych, jak również produktywności, a co za tym idzie poprawy wyników ich pracy w firmie.

Według Patricka Lencioni, Amerykańskiego publicysty i pisarza, wyróżniamy 5 dysfunkcji pracy zespołowej:

  • brak zaufania
  • obawa przed konfliktem
  • brak zaangażowania
  • unikanie odpowiedzialności
  • brak dbałości o wyniki

W momencie, gdy powyższe dysfunkcje zostaną przezwyciężone, zespół zaczyna wierzyć w siebie, działa efektywnie i realizując plany biznesowe, osiąga wyznaczone cele, co przekłada się na wyniki i sukces całej organizacji.

Zastosowanie coachingu zespołowego ma więc na celu wyeliminowanie powyższych dysfunkcji oraz poprawę atmosfery, nastawienia, ogólnie mówiąc jakości pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników.