Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych w j. angielskim

W dzisiejszych czasach rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim jest zjawiskiem bardzo powszechnym, co więcej weryfikacją poziomu znajomości języka angielskego służy często do pozyskania lepszej pozycji bądź możliwości uzyskania danego stanowiska.

Nauka przygotowująca do rozmów kwalifikacyjnych ściśle koncentruje się na słownictwie związanym z zadaniami i obowiązkami, jakie dany słuchacz wykonuje na swoim stanowisku, bądź stanowisku, na które aplikuje, ze szczególnym naciskiem na szczegółowe opisy związane z charakterem pracy, tematyką osiągnięć, sukcesów, cech charakteru oraz specjalistcznym języku charakterystycznym dla danej branży.