Coaching zawodowy

Coaching zawodowy

W dzisiejszych czasach rynek pracy stawia przed nami wiele wymogów i oczekiwań, niekiedy zbyt wiele, bądź zbyt szybko. Czując jak wielu czynnikom, wpływom, trendom i presji jesteśmy poddawani, nie jest łatwo dostosować się do wymogów pracodawcy bądź procesu rekrutacyjnego. Stąd wiedza i doświadczenie innych, jak również potrzeba wsparcia, uwagi i motywacja są istotnymi elementami, które pomagają w budowaniu bądź zmianie swojej ścieżki kariery.

Celem coachingu zawodowego jest pomoc w wyborze zawodu bądź kierunku dalszego kształcenia, uwzględniając zainteresowania, charakter oraz możliwości i talenty poszczególnych osób dążących do zmiany w swoim życiu zawodowym, a następnie zaplanowaniu ścieżki kariery i stworzenie planu lub business planu.