Coaching relacji

Coaching relacji

Coaching relacji to ukierunkowany jest na poprawę relacji z partnerem/ką, szefem, współwłaścicielem, itp. Niekiedy ciężko jest postawić granicę, czujemy, że ktoś „wchodzi nam na głowę” a my czujemy narastające napięcie. Wiele relacji czy to osobistych czy na tle zawodowym wymaga pewnych sposobów i strategii komunikowania się.